YAPTIĞIM TEZ DANIŞMANLIĞI

YAPTIĞI TEZ DANIŞMANLIĞI

 

1.   “Köpeklerde hemorajik şokun resusitasyonunda hipertonik asetat dextran-70 ve laktatlı Ringer solüsyonlarının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması”

Dr.Ender Gürpınar, Bursa 1995.

2.       “ Anal fissür tedavisinde topikal gliseril trinitrat uygulaması ile lateral internal sfinkterotominin karşılaştırılması”

Dr.Özkan Yünük, Bursa 2000.

3.   “ Maling Gastrointestinal Stromal Tümörler”         

      Dr.Ruşen Soylu, Bursa 2002.

4.    “Nekrotizan Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Mortaliteye Etkili Faktörler”

Dr.Alpaslan Alsoy, Bursa 2003   

5.    “Yaşlılığın Genel Cerrahi Ameliyatlarının Mortalitesi Üzerine Olan Etkisi”                                  

       Dr.Ersin Öztürk, Bursa 2005

6.    “Ratlarda İntraabdominal Adezyonlar Üzerine Fibrinolitik Ajanların Etkinliklerinin

       Karşılaştırılması“              

       Dr.Ersun Topal, Bursa 2007.

Ek Bilgi