YAPTIĞI KONFERANS VE PANELİSTLİK GÖREVLERİ

YAPTIĞI KONFERANS VE PANELİSTLİK GÖREVLERİ

1. “İnguinal Fıtıklar”

      Ulusal Cerrahi Derneği Bölgesel 12. Bilimsel Kongresi, 27-30Ekim 1995, Bursa. 

2.  “Anorektal Fizyoloji”

      7. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, 8-11 Eylül 1997, Antalya.

3. “Kolorektal kanserlerde prognostik etmenler”

       ULUONK’98, 29-31 Ekim 1998, Bursa.

4. “Erken mide kanseri”

     Türk Gastroenteroloji Derneği GIS kanserleri Sempozyumu, 21-23 Nisan 2000, Bursa.

5.“Stapler hemoroidektomi”

     İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi , Kolon ve Rektum Hastalıkları 2000, 20-21 Ekim 2000, İstanbul. 

6.“Stapler Hemoroidektomi: Güvenilir mi? Etkin mi?, Ağrısız mı? Ucuz mu? Klasik hemoroidektomiye üstünlüğü varmı?”

     Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15- 19 Mayıs 2002, Antalya

     (Benign Ano- Rektal Hastalıklar Kursu) 

7.“Anal Fissür: Etyoloji, patogenez, predispozan faktörler, ayırıcı tanı, akut- kronik fissür farkları”

     Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15- 19 Mayıs 2002, Antalya (Benign Ano- Rektal Hastalıklar Kursu) 

8.  “Longo ve Whitehead”

     İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kolon ve Rektum Hastalıkları 2002, 11-12 Ekim 2002, İstanbul.

9.  “Colorectal Surgery Debates”

     12th World Congress of International Association of Surgeons & Gastroenterologists,

     30 Ekim-2 Kasım 2002, İstanbul.

 

10. “Perianal ve Ürogenital Bölgenin Nekrotizan İnfeksiyonları”  

      1.Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu.

      5-8 Haziran 2003, Adana.

    

11. “Anal Fissür”

      1.Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu.

      5-8 Haziran 2003, Adana. 

12. “Perianal & Genital Necrotizing Soft Tissue İnfections”       

        Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of Gl Disease

        (11th International Postgraduate Course of the IASG)

        18-20 September, 2003, Athens- Greece

13. “Kolon Obstrüksiyonlarında Primer Anastomoz mu Hartman Prosedürü mü?”

      Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, (Yemekte Tartışalım- 6)

      26- 30 Mayıs 2004, Belek, Antalya

14. “Rektum Kanseri Cerrahisi Komplikasyonları” 

              Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, 6. Bölgesel Toplantısı

             17-19 Haziran 2004, Samsun 

15. “Diverticular Disease of the Colon”

            (Type and Extent of Surgery: Laparoscopic vs Open Surgery)

             14th World Congress of the IASG

              9-12  September, 2004, Zurich- Switzerland

16. “Hemoroidal Hastalığın Tıbbi Tedavisi” 

              İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi, Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 2004, 

              8-9 Ekim 2004, İstanbul.

17. “Longo”    

              İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi, Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 2004, 

              8-9 Ekim 2004, İstanbul.

18. “Akut Karın”

              UBİAT Kongresi, 

              26-28 Kasım 2004, Bursa. 

19. “Stoma İndikasyonları ve Çeşitleri”

              Stomaterapi Sempozyumu, 

              24 Aralık 2004, Bursa.      

20. “Hemoroid ve Alt Gastrointestinal Kanal Tümörleri”   

            Bursa Tabip Odası “Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri”

             17 Mart 2005, Bursa

21. “Yaşlılarda Kolorektal Cerrahi”

            Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu

            14-16 Nisan 2005, Adana

22. “Anorektal Hastalıklar”

            Cumhuriyet Üniv. Tıp Fakültesi

            13 Mayıs 2005, Sivas

23. “Sporcuda Kasık Ağrısı”

            Ulusal Fıtık Kongresi (Kasık Fıtığı V)

            18-21 Mayıs 2005, Kapadokya 

24. “Kompleks Anal fistüller”

                Cerrahi Gastroenteroloji 2005

                30 Eylül- 1 Ekim 2005, İstanbul.

25.“Kolorektal Cerrahide Laparoskopi”

                        Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım

                        25-27 Kasım 2005, Bursa     

26. “Konservatif tedavi ve venotropik ilaçlar”

                        Hemoroidal Hastalığın Tedavisi

                        Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

                        24-28 Mayıs 2006, Kemer/Antalya

           

27. “Ligasure hemoroidektomi”

                       Hemoroidal Hastalığın Tedavisi

                        Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

                        24-28 Mayıs 2006, Kemer/Antalya

           

28. “Lokal eksizyon yeterli bir tedavi mi?

                        Rektum Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

                       Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

                        24-28 Mayıs 2006, Kemer/Antalya

           

29. “Canlı TME yayınında tartışmacı”

                        Rektum Kanseri Tedavisinde Total Mezorektal Eksizyon Kursu

                        22-23 Eylül 2006, Ankara,

           

30. “TME sonrası komplikasyonlar- Barsak ve sfinkter üzerine / RT+”

                        Rektum Kanseri Tedavisinde Total Mezorektal Eksizyon Kursu

                        22-23 Eylül 2006, Ankara,

           

31. “Local Excision of the Rectal Cancer. When and to Whom?”

        14th International Postgraduated Course (IASG) (Advances in Diagnosis & Management of Abdominal Diseases) 7-9 December, 2006,   Athens / Greece

 

32. “Adneksiyal kitlelere yaklaşım”

                        8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

                        17-21 Ocak 2007, Uludağ.

           

33. “PPH”

                        III. Çukurova Kolo-Proktoloji&Stoma-Terapi Kursu

                        12-14 Nisan 2007, Adana.

           

34. “Hemoroidal hastalıkta ameliyat sonrası ödem ve ağrı problemi nasıl önlenebilir?”

                        III. Çukurova Kolo-Proktoloji&Stoma-Terapi Sempozyumu

                        12-14 Nisan 2007, Adana.    

           

35. “Interaktif Olgu Sunumları-4”

                        III. Çukurova Kolo-Proktoloji&Stoma-Terapi Sempozyumu

                        12-14 Nisan 2007, Adana.

           

36. “Predicting Mortality for Surgery in the Elderly”

                        17th World Congress of IASGO

                        05-08 Sept. 2007, Bucharest, Romania.

           

37. “Klasik hemoroidektomi (açık-kapalı)”

Cerrahi Gastroenteroloji 2007, 12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 26-27 Ekim 2007, İstanbul.

           

38. “Local Excision of the Rectal Cancer. When and to Whom?”

15th International Postgraduate Course (İASG) (Intraductory Course of   the International School of Surgical Oncology-Advances in Colorectal Prevention, Detection & Treatment)  13-15 December, 2007, Athens/Greece.

           

39. “Kolorektal Kanser Cerrahisi”

                        4.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi

                        21-24 Şubat 2008, Uludağ, Bursa.

Ek Bilgi