KONGRE OTURUM BAŞKANLIKLARI - MODERATÖRLÜK

KONGRE OTURUM BAŞKANLIKLARI - MODERATÖRLÜK

1.      V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, 11-18 Eylül 1993, Girne- Kıbrıs.

2.      “Use of MRI Scanning in the treatment and diagnosis of perineal sepsis”

       VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, 10-14 Eylül 1995, Antalya.

3.      “Abdominal Wall”   oturumu moderatörlüğü

Eurosurgery’95 (5th European Congress of Surgery), 15-18 Kasım 1995, Barcelona, İspanya

4.      “Faecal Incontinence”

      VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, 13-16 Eylül 1999, Antalya

5.      “Oral Presantations”

3rd Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors,

5-7 Kasım 1999, Bursa.

6.      “Video Presentation”

Joint Meeting of MSCP and TACS & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery,

9-13 Eylül 2001, Antalya.

7.      “Oral Presantations”

12th World Congress of International Association of Surgeons & Gastroenterologists,

      30 Ekim-2 Kasım 2002, İstanbul.

8.      “Endoluminal rektum cerahisinde yeni gelişmeler”

X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

7-11 Eylül 2003, Antalya

9.      “Anorektal Değerlendirme” eğitim kursu moderatörlüğü

Ulusal Cerrahi kongresi 2004. 26- 30 Mayıs 2004 , Antalya

10.  “Poster Sunum Jüriliği”

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004. 26- 30 Mayıs 2004, Antalya

11.  “Crohn Hastalığı”

Cerrahi Gastroenteroloji 2005. 30 Eylül-01 Ekim 2005, İstanbul.

12.  “Anorektal Hastalıkların Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar”

Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım. 25-27 Kasım 2005, Bursa

13.  “Sözlü Sunu Oturumu 8 / Kolorektal Cerrahi-2”

      Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs 2006, Kemer, Antalya.

14.  Poster Sunum Jüriliği

      Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs 2006, Kemer, Antalya

15.  “Video Session”

     ISUCRS 2006. 25-28 Haziran 2006, İstanbul.

16.  “Onkoloji 2”

8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kong., 17-21 Ocak 2007, Uludağ.

17.  “Rektum Kanseri Tedavisi”

2.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart 2007, Uludağ.

18.  “Kolorektal Cerrahide Laparoskopik Teknikler”

2.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart 2007, Uludağ.

19.  “Anorectal Cerrahi”

2.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart 2007, Uludağ.

20.  “Ventral Fıtık III”

2.Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya.

21.  “Reflü Komplikasyonlarına Cerrahi Yaklaşım”

Üst GIS Cerrahisinde Güncel Gelişmeler, 19-21 Ekim 2007, Bursa.

22.  “Morbid Obezitede Hangi Yöntem”

Üst GIS Cerrahisinde Güncel Gelişmeler, 19-21 Ekim 2007, Bursa.

Ek Bilgi