KATILDIĞI KURSLAR VE BİLİMSEL FAALİYETLER

KATILDIĞI KURSLAR VE BİLİMSEL FAALİYETLER

1.      “Chief Resident-observer” (Eylül 1989-Aralık 1989),

                    Harvard Medical School

                    Mass General Hospital, Dept. of Surgery, Boston, MA-USA

2.      İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Laboratuvarı

       (Nisan 1992).

3.      “ Observer” Mayo Clinic(Şubat 1994-Nisan 1994)

       Dept of Colon & Rectal Surgery,  Rochester, MN-USA

4.      “ Laparoscopic İnguinal Herniography”  Hamburg- ALMANYA, (18-19 Mart 1996)

5.      ” Workshop on Visceral Surgery” , Graz-Avusturya, (29 Ekim 1999).

6.      “Eğitim Becerileri Kursu”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bursa

        (22-26 Mayıs 2000).

7.    “ Laparoscopic colorectal surgery-Masterclass Colorectal”, Elancourt, Paris, Fransa

       (13-14 Haziran 2005)

Ek Bilgi