Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji nedir?

Cerrahi Onkoloji, cerrahinin genel disiplini içerisinde bir spesifik disiplindir. Kanser cerrahisi ile uğraşır. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. İleri evre kanserler için tanı ve tedavi yöntemleri geliştirir. Kanserli hastanın hiçbir aşamada ümidini kesmeden her durumda, yapılacak bir desteğin olabileceğini düşünür. Eksik, yanlış ve zaman kaybettirici tanı ve tedavi yöntemlerinin tekrarlanmaması için, halkı ve sağlık personelini eğitmeğe çalışır. En önemlisi, bu özveri isteyen disiplinin, tüm cerrahi disiplinlerde spesifik çalışmaya kendini adayan onkolojik cerrahlar yetiştirilmesi için çaba sarf eder. Kanser tedavisi, doğru ve zamanında tanıya dayanır; geciktirmeden tedaviyi gerektirir. Çeşitli branşlardan uzmanların koordineli çalışmasına bağlı organizasyon işbirliği ister. İlk aşamada ekip çalışmasının ve bilgi alışverişinin planlanmasını ön görür. Kanserin tanı ve tedavisinden sorumlu ve yetkili olan çok değişik disiplinler olmakla birlikte, solid tümörlerin tanı tedavisi sürecinin her aşamasından onkolojik cerrahi sorumludur.

The secret of any online business is web hosting. Select thebest hostingservice reading offered byjusthost.

Ek Bilgi