BİLİMSEL YAZARLIK FAALİYETİNİN KISA ÖZETİ (Aralık 2006)

BİLİMSEL YAZARLIK FAALİYETİNİN KISA ÖZETİ (Aralık 2006)

1.        96 adet yayın (33 adedi uluslararası)

2.        137 adet sitasyon (uluslararası atıf indekslerinde- SCI)

3.        147 adet çeşitli kongrelerde sunulmuş bildiri (61 adedi uluslararası).

4.        Kitap bölümü

“İnce Barsak Hastalıkları”, Cerrahi Gastroenteroloji,  Ed.Dr.Ü.Değerli Dr.Y.Bozfakıoğlu, 1997 (4.Baskı).

5.        Çeviri bölümü

       “Rekürren İnguinal Herniler”, Güncel Cerrahi Tedavi, Ed. JL Cameron, 2001.

6.        Çeviri bölümü

       “Abdominal Komplikasyonlar”, Klinik Onkoloji El Kitabı, Çev.Ed.O.Manavoğlu, 2004.

7.    Çeviri bölümü

       “Kolon Kanseri”, Kolon &Rektal Cerrahinin El Kitabı (Ed. ML Corman),

         Çev.ed.Ö.Alabaz, 2004

8.    Kitap Bölümü

       “İleus”, Klinik Gastroenteroloji, Ed.F.Memik, Nobel&Güneş, sayfa:487-494, 2005.

9.    Kitap Bölümü

       “Benign Anorektal Hastalıklar”, Klinik Gastroenteroloji, Ed.F.Memik, Nobel&Güneş,

        sayfa:495-499, 2005.

10. Çeviri Bölümü

  “Kolon ve Rektum Travmalarına Yaklaşım” Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi, Ed. VW Fazio, Çev. Ed. T.Akçal, D.Buğra, 2006.

11. Çeviri Bölümü

  “Spigel fıtığı”, Karın Duvarı Fıtıkları(Eds. Kingsnorth-Leblanc),

   Çev.Eds.Z.Malazgirt.M.Ertem, Nobel, sayfa:255-261, 2007.

12. Kitap Bölümü

  “İnce Barsak Hastalıkları”, Genel Cerrahi. Ed.H.Bilgel, Avrupa Tıp,

   Sayfa:545-560, 2007.

13. Kitap Bölümü

  “Kolorektal Kanserler”, Genel Cerrahi. Ed.H.Bilgel, Avrupa Tıp,

   Sayfa:583-595,  2007.

14. Kitap Bölümü

  “Anorektal Hastalıklar”, Genel Cerrahi. Ed.H.Bilgel, Avrupa Tıp,

   Sayfa:637-648,  2007.

Ek Bilgi